Knjige koje ćete voljeti

Dobrodošli na moj blog

24.11.2020.

DAN BROWN "THE LOST SYMBOL"

When you find an echo of your own thinking in a book, then the feeling is quite pleasant. Not because of vanity, but because of the fact that there are people who think similarly, who try to find simple answers to complex questions. So in the novel "Zone", which I published in 2016, one of the characters thinks like this: “I think the whole universe is the result of one huge mind, one huge, powerful consciousness of which we are a part. Detached from it, we go through various lives in which we are completely independent in decision-making, in the notion of Good and Evil. At the end of our physical death we return home, we return to that Consciousness and become a part of it again. We carry with us both Good and Evil as gifts of return and the amount of good and evil of our soul will determine the happiness and state of that Consciousness. It’s all in us, it all exists and can’t be ignored. Therefore, when people call out God for some atrocity, they should know that he did not do it, that only they, as parts of him, can decide and only they bear the merit and punishment, because they are He. " "Isn't that theory of yours a little blasphemous?" Ika couldn't resist without burning him. "It is not. She only says that we all came from the same divine source and that we all return to the same estuary. She also explains those simple messages; love your neighbor and all people are brothers. The more we respect the idea of Good, the better will be the house in which we live and the Consciousness to which we return and from which we will flow again. " "If we are born with evil in ourselves, then man does not bear the guilt for his sins?" Ika alluded to the past event. "You're setting things up wrong. We are all born with the germs of Good and Evil and that is why we are responsible for our own actions. That start in life is common to us. Language, culture, common history, worldview is what makes us different. " He hugged Ika and for a while they sat in silence indulging their thoughts in some eternal things. With his novel The Lost Symbol, Dan Brown has once again shown that he is a master of the story. But I would hardly engage in reading an extensive novel just because of an interesting story that it does not provide anything else, that its content is flat, without the layers that in this book also abundantly bestows its reader. So in the novel you will find thoughts dedicated to Baron Trenk and the Croatian tie, a little discussion about tattooing, a lot about Freemasons, about the hidden possibilities of the human mind, about the power of its creation and destruction, about science, about the miraculous powers of man. , banished to the domain of the subconscious. Everything you read will lead you to think that the true evolution of man takes place only on the spiritual plane. You may think heretically that even this plague that is shaking the population of the 21st century has been sent to man to direct all his spiritual powers and release the congested potentials. But only man decides whether to activate his abilities to help the progress of mankind or, as so many times before, to turn the wheel of history backwards. Dan Brown takes you to special places of human construction whose descriptions you will certainly not skip, because he has the power to bring into the description the magic of human thought that has painstakingly penetrated over the centuries to a mind that will accept and launch it into the world. despite the dullness to which it is exposed, and even the weapon called - excessive consumption… Think about it. An excellent translation of the book is signed by Petar Vujačić, and proofreading by Boris Postnikov. If I wanted to find fault with their work, it would be a playful word that does not exist in that form in the Croatian language corpus. Tekst Marije Juračić na engleski jezik preveo je Steve Woodward. Tags: philosophy Oznake: filozofija

20.11.2020.

Ken Follett " Papirnati novac"

Ken Follett je ovu knjigu, koju je napisao 1976. godine, proglasio svojom najneuspješnijom knjigom. Čitateljima se nije posebno svidjela, vjerojatno zato što ovaj roman nema glavnih likova, odnosno ima ih previše – dvanaestak. Kako se radnja romana zbiva u jednome danu, od šest sati prije podne do šesnaest sati poslije podne, zbivanja su prikazana brzim, oštrim potezima koji ne ulaze u psihološku dubinu lika. Ono zbog čega valja pročitati ovaj roman je činjenica da nam on otkriva one društvene pojave koje možemo lako prepoznati u vlastitoj sredini. Tu je šef vladina ureda za naftu, koji se upleo u namještenu jednonoćnu ljubavnu aferu i sada postaje žrtva ucjene, tu su bankari – špekulanti, kriminalci s dobrim vezama, tehnološki vješti doušnici, novinari koji važu koju će vijest pustiti u javnost, a koju prikriti, a tu je i kombi pun papirnatog novca koji se može službeno spaliti, ali ne mora, jer novčanice bi još mogle ići u opticaj… Ustvari je taj papirnati novac motiv oko kojega se sve vrti. Moć i bogatstvo, umreženi s bankama, novinarstvom, kriminalom i visokom politikom okreću taj svijet londonskog društva s kraja 20. stoljeća. Lako je uočiti analogiju s mnogim zbivanjima u suvremenom društvu u kojem novac može promijeniti svoje lice, ali ne i lice onih koji mu se pokoravaju. Roman su izvrsno preveli Olga Vučetić i Matej Jelinčić /Marija Juračić/

09.11.2020.

Dan Brown " Izgubljeni simbol"

Kada u nekoj knjizi nađete odjek vlastitog razmišljanja, onda je osjećaj prilično ugodan. Ne zbog taštine, nego zbog činjenice da postoje ljudi koji slično misle, koji na složena pitanja nastoje naći jednostavne odgovore. Tako u romanu „Zona“, koji sam objavila 2016. godine, jedan od likova ovako razmišlja: “Mislim da je cijeli Svemir posljedica jednog ogromnog uma, jedne ogromne, moćne svijesti čiji smo mi dijelovi. Otrgnuti od nj,e prolazimo razne živote u kojima smo potpuno samostalni u odlučivanju, u poimanju Dobra i Zla. Na kraju svoje fizičke smrti vraćamo se kući, vraćamo se toj Svijesti i iznova postajemo njezin dio. Mi sobom nosimo i Dobro i Zlo kao darove povratka i o količini dobra i zla naše duše ovisit će sreća i stanje te Svijesti. Sve je to u nama, sve to egzistira i ne može se zanemariti. Zato, kada ljudi prozivaju Boga zbog neke grozote, trebaju znati da nije to učinio on, da jedino oni, kao njegovi dijelovi mogu odlučiti i jedino oni snose zasluge i kaznu, jer oni su On.“ „Nije li ta tvoja teorija malo bogohulna?“ nije Ika odoljela, a da ga ne pecne. „Nije. Ona samo kaže da smo svi nastali iz istog božjeg izvora i da se svi vraćamo istome ušću. Ona objašnjava i one jednostavne poruke; ljubi bližnjega svoga i svi su ljudi braća. Koliko mi poštujemo ideju Dobra, toliko će dobra biti i kuća u kojoj živimo i Svijest kojoj se vraćamo i iz koje ćemo nanovo poteći.“ „Ako se rađamo sa zlom u sebi, onda čovjek ne snosi krivicu za svoje grijehe?“ aludirala je Ika na protekli događaj. „Krivo postavljaš stvari. Svi se rađamo s klicama Dobra i Zla i upravo smo zato sami odgovorni za svoje postupke. Taj start u život nam je zajednički. Jezik, kultura, zajednička povijest, svjetonazor je ono po čemu se razlikujemo.“ Zagrlio je Iku i neko su vrijeme sjedili u tišini prepuštajući svoje misli nekim vječnim stvarima. Dan Brown je romanom „Izgubljeni simbol“ još jednom pokazao da je majstor priče. No teško da bih se samo zbog zanimljive priče upustila u čitanje obimnog romana da on ne pruža još nešto, da je njegov sadržaj plošan, bez slojevitosti koja i u ovoj knjizi obilno daruje svog čitatelja. Tako ćete u romanu naći misli posvećene barunu Trenku i hrvatskoj kravati, malu raspravu o tetoviranju, mnogo toga o Slobodnim zidarima, o skrivenim mogućnostima ljudskoga uma, o moći njegova stvaranja i razaranja, o znanosti, o čudesnim moćima čovjeka koje su zatrpane naslagama svakodnevnog, protjerane u domenu podsvjesnog. Sve pročitano navest će vas na misao da se prava evolucija čovjeka događa samo na duhovnom planu. Možda heretički pomislite da je i ova pošast koja trese stanovništvo 21. stoljeća poslana čovjeku da upre sve svoje duhovne moći i oslobodi zagušene potencijale. Dan Brown vodi vas na posebna mjesta ljudskog graditeljstva čije opise sigurno nećete preskakati, jer on ima moć da u opis unese čaroliju ljudske misli koja se kroz stoljeća mukotrpno probijala do uma koji će je prihvatili i lansirati u svijet, koja će pokrenuti znanje ljudskog društva, usprkos zatupljivanju kojem je izloženo, pa čak i oružjem koje se zove – prekomjerna potrošnja… Razmislite o tome. Izvrstan prijevod knjige potpisuje Petar Vujačić, a lekturu Boris Postnikov. Ako bih htjela naći zamjerku njihovom radu, bila bi to riječ igravajući se koja u tom obliku ne postoji u hrvatskom jezičnom korpusu. "Marija Juračić/

<< 11/2020 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930

MOJI LINKOVI

Marija Juračić" Dronovi, furešti, ubojstvo"
Roman "Dronovi, furešti, ubojstvo" se našao na 26. mjestu top liste hrvatskog romana 2017. godine.

https://harahvati.wordpress.com/2017/07/12/top-lista-50-romana-hrvatska-srpanj-2017/

Roman Marije Juračić "Mutno more"
Roman Marije Juračić "Mutno more" našao se na 20. mjestu top liste hrvatskog romana.
http://hrvatskaroman.blogspot.com/2018/04/tjedna-rang-lista-20-romana-hrvatska-07.html
https://kreativnopisanje.wixsite.com/enheduana/blog/objavljen-roman-marije-jura%C4%8Di%C4%87-mutno-more


MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
12647

Powered by Blogger.ba